سامانه فراگیر آموزش
  • 1/1
    اطلاع رسانی اخلاق حرفه ای 1399/04/17

همكاران گرامي

با سلام

احتراما با توجه به استخراج دوره آموزشي اخلاق حرفه اي از مدل شايستگي خواهشمنداست نسبت به شركت در دوره مذكور تا پايان آبان ماه سال جاري اقدام فرماييد. 

 http://elearning.parspc.net/IdeaLms/Login (سامانه يادگيري الكترونيكي)

نام كاربري: شماره پرسنلي كلمه عبور به صورت پيش فرض: 123456 

ضنما از طريق موبايل نيز قابل دسترسي مي باشد.

لازم به ذكر است شركت كليه همكاران گرامي در دوره آموزشي مذكور الزامي است.

با تشكر

امور منابع انساني

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )